Lukon Miska Kukkoselle neljän ottelun pelikielto

5.3.2022
Lukon Miska Kukkoselle neljän ottelun pelikielto

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Lukon Miska Kukkoselle neljän ottelun pelikiellon 3.3.2022 Ilves–Lukko-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Ilves–Lukko
Peliaika: 41.20
Ottelupäivä: 3.3.2022

1. Selostus asiasta

Tilannehuoneen raportin mukaan Ilves–Lukko-ottelun peliajassa 41.20 Lukon Miska Kukkonen taklaa Ilveksen Joonas Odenia. Oden loukkaantuu tilanteessa, eikä palaa peliin. Ottelussa tilanteesta ei tuomittu rangaistusta Kukkoselle.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä ottelurangaistus Miska Kukkoselle päähän tai niskan/kaulan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklauksen kohteena ollut Oden joutui jättämään ottelun kesken taklauksen seurauksena.

Kukkonen ja Lukko ovat antaneet kirjallisen lausuman.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut Kukkosen/Lukon lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Lukon hyökkäyspään aloitustilanteen jälkeen Oden kamppailee Lukon Petmanin kanssa irtokiekosta. Samaan aikaan Kukkonen lähtee siniviivalta luistelemaan kohti kiekollista Odenin ja Petmanin kiekollista tilannetta. Kukkonen kohdistaa taklauksen Odeniin. Taklauksessa Kukkosella on vasen kyynärvarsi kohotettuna ylöspäin ja se osuu selkeästi Odenia päähän ennen pelaajien välistä vartalokontaktia.

Videolta tehtyjen havaintojen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että taklauksessa täyttyvät edellä todetut päähän kohdistuneen taklauksen kriteerit, joten kyseessä on sääntöjen vastainen vastustajan päähän kohdistunut taklaus. Lisäksi kurinpitodelegaatio toteaa, että Kukkonen tulee taklaukseen ns. kolmantena pelaajana.

Liigan hallituksen tekemän päätöksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvostetaan edelleen viiden (5) ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan. Päähän kohdistuvat kontaktit, jotka eivät ole selviä taklaustilanteita tai joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moitittavuus on vähäinen, voidaan arvioida alle viiden ottelun pelikiellon arvoisiksi, ottaen huomioon kaikki pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminta pelitilanteessa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu Kukkosen suorittama taklaus kiekollisena pidettävään vastustajaan, jossa aiheutuu kontakti vastustajan päähän ja taklatun pelaajan poistuminen ottelusta. Edelleen delegaatio toteaa, että pääkontakti aiheutuu ylöspäin ja vaakatasoon kohotetusta kyynärvarresta. Delegaatio on todennut, että taklaus on ottelurangaistuksen arvoinen. Edelleen delegaatio on todennut, että taklausta arvioidaan lähtökohtaisesti Liigan linjauksen mukaisesti viiden (5) ottelun arvoisena tekona. Toisaalta delegaatio katsoo, että taklaus osuu pääkontaktin lisäksi myös vartaloon. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat, kuluvan kauden päähän kohdistuneista taklauksista annetut pelikieltojen kestot sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon ja katsoo, että oikea rangaistus Kukkosen taklauksesta on kolmen ottelun pelikielto.

Kukkosella on huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta (19/2019-2020). Tämän perusteella nyt määrättävää rangaistusta korotetaan yhdellä ottelulla.

3. Ratkaisu

Lukon Miska Kukkoselle määrätään neljän (4) ottelun pelikielto. Kukkosen on pelikiellossa Lukon neljän (4) seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

4. maaliskuuta 2022

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen