KalPan Kim Nousiaiselle ei pelikieltoa

11.1.2022

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt KalPan Kim Nousiaiselle pelikieltoa 6.1.2022 HIFK–KalPa-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: HIFK–KalPa
Peliaika: 56.09
Ottelupäivä: 6.1.2022

1. Selostus asiasta

HIFK–KalPa-ottelun peliajassa 56.09 KalPan Kim Nousiainen taklaa HIFK:n Teemu Tallbergia. Ottelussa tilanteesta tuomittiin 2+10 minuutin rangaistus Nousiaiselle pään tai niskan seudulle kohdistuvasta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Kim Nousiaiselle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Nousiainen on antanut kirjallisen ja suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä. Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että IIHF:n määrittämä ja Liigassa käytettävä jääkiekon sääntökirja on uudistettu kuluvalle kaudelle. Yleisesti ottaen uudet säännöt asettavat enemmän vastuuta kiekolliselle pelaajalle huolehtia itsestään ja olla valmiina kontakteihin. Päähän kohdistuvan taklauksen osalta tämä periaate ilmenee siten, että uutena kriteerinä säännön soveltamiseen on tullut arviointi siitä, että olisiko taklauksessa tapahtuva kontakti päähän ollut vältettävissä, kun kuitenkin kiekollisen vastustajan taklaaminen on sallittua.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja kuullut sekä lukenut Nousiaisen lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan Tallberg saa keskialueella takaperinluisteluun pystysyötön, jonka jälkeen hän on kääntymässä etuperinluisteluun, mutta jarruttaa vauhtinsa hyökkäyssiniviivan kohdalle. Samanaikaisesti Tallbergin vastaanottaessa syötön, häntä lähestyy keskikaistalta KalPan puolustavana pelaajana olevana Nousiainen. Tallbergin jarrutessa vauhtinsa Nousiainen taklaa Tallbergia. Taklaus tulee suoraan edestäpäin Tallbergiin. Taklauksen aiheuttamassa kontaktissa tapahtuu osuma Nousiaisen olkapäästä Tallbergin päähän ja tämän lisäksi myös vartalokontakti.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että pelitilanteessa tapahtuu sinänsä täysin normaali pelitilanteen mukainen puolustajan suorittama taklaus kiekolliseen vastustajaan. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Nousiaisen taklaus kohdistuu osittain Tallbergia päähän ja osittain vartaloon. Toisaalta delegaatio toteaa, että taklauksen pääasiallinen voima kohdistuu taklattavan pelaajan vartaloon eikä päähän. Lisäksi delegaatio toteaa, että Nousiainen suorittaa taklauksen edestäpäin kiekolliseen pelaajaan, joka on tietoinen tulevasta kontaktista. Nousiainen ei suuntaa taklausta ylöspäin tai käytä käsiään kontaktissa. Edellä mainituilla perusteilla kurinpitodelegaatio on todennut, että tilanteessa vastustajan päähän osuminen ei ole vältettävissä. Edellä mainituista syistä ja koska taklauksessa aiheutuva päähän kontakti ei ole erityisen voimakas, delegaatio toteaa, että Nousiaisen tilanteessa suorittama taklaus ei ole ottelurangaistuksen arvoinen teko.

3. Ratkaisu

KalPan Kim Nousiaiselle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

11. tammikuuta 2022

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen