Liiga on yhdessä seurojen sekä asiantuntijoiden kanssa valmistellut yhteisen toimintaohjeen, jonka avulla pyritään varmistamaan eri osapuolten turvallisuus ottelutapahtuman yhteydessä sekä urheilijoiden ja taustahenkilöiden turvallisuus arjessa. Tilanteiden ja viranomaisohjeistusten muuttumista seurataan aktiivisesti, jotta toimintaa voidaan joustavasti sopeuttaa vallitsevien ohjeistusten mukaisesti. Liigan tehtävänä on varmistaa terveysturvallinen tapahtuma niin katsojille, työntekijöille kuin urheilijoillekin.


LIIGAN TURVALLISUUSOHJEEN PÄÄPERIAATTEET

Liigan turvallisuusohje antaa seuroille suositukset, joiden avulla pyritään varmistamaan urheilijoiden, taustahenkilöiden, muiden ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden sekä katsojien turvallisuus. Paikallisesti tapahtumaturvallisuus on Aluehallintoviraston vastuualueella, ja seurat ovat tehneet heidän kanssaan yhteistyötä kunkin hallin erityispiirteet huomioiden. Kukin seura vastaa oman ottelutapahtumansa turvallisuudesta.


YLEINEN TURVALLISUUS


URHEILIJOIDEN TURVALLISUUS


YLEISÖN TURVALLISUUS

Tämä ohjeistus on päivitetty 21.12.2021, ja se on voimassa toistaiseksi. Ohjetta muokataan tarvittaessa viranomaisohjeistusten ja epidemiatilanteen mukaisesti.