KURINPITOSÄÄNNÖT 2021–22

1 – Yleisiä määräyksiä

1 § Jääkiekkoon on laadittu säännöt, joiden noudattamista myötävaikuttamaan on säädetty rangaistukset. Rangaistusvalta jääkiekko-ottelun aikana on yksin erotuomarilla. Erotuomarin ratkaisut ottelussa ovat peruuttamattomia. Erotuomarin antamia rangaistuksia ei voida kurinpitoelimen toimesta lieventää vaan voidaan ainoastaan tuomita lisärangaistuksia.

2 § Jääkiekon SM-liiga Oy:n (jäljempänä Liiga) sääntöjen, kilpailumääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden Liigahallituksen tai sen valtuuttaman elimen antamien määräysten ja päätösten alaisia ovat kaikki Liigan, Liigahallituksen ja sen asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt, seurat sekä niiden hallitusten ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt sekä Liiga-seurojen pelaajat ja muut joukkueeseen kuuluvat henkilöt sekä lisäksi ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä. Näitä sääntöjä sitoutuvat ja hyväksyvät noudattamaan kaikki Liigan virallisiin tehtäviin osallistuvat. Liigassa kurinpidosta vastaa Liigan hallituksen nimittämänä kurinpitodelegaatio.

2 – Rikkomukset ja rankaisuoikeus

3 § Rangaista voidaan sitä henkilöä tai Liiga-seuraa:

a) Joka rikkoo Liigan tai sen osakkaiden voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä, päätöksiä tai ohjeita.
b) Joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan Liigahallitusta tai sen asettamia elimiä;
c) Joka Liiga-sarjan tai Liiga-seuran muissa kuin IIHF:n järjestämissä otteluissa, siihen liittyvissä harjoituksissa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai ottelusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
d) Joka Liiga-sarjan tai Liiga-seuran muissa kuin IIHF:n järjestämissä otteluissa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen;
e) Joka syyllistyy Suomen antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen missä tahansa kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella;
f) Joka syyllistyy Liigan tai Liiga-seuran etua vahingoittavaan toimintaan;
g) Joka ei noudata muita Jääkiekon Liigan eettisiä määräyksiä taikka Suomen Jääkiekkoliiton eettisiä määräyksiä koskien vedonlyöntiä, sopupelejä tai otteluluiden manipulointia (Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt 2 luku: kohdat 2.6. ja 2.7);
h) Joka syyllistyy pelikentällä tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen;

Lisäksi voidaan rangaista sitä Liiga-seuraa, jonka joukkueen toimihenkilö, pelaaja tai muu virallisen aseman omaava edustaja ottelussa tai ottelutapahtuman ulkopuolella rikkoo Liigan yhteisesti sovittuja menettelytapoja tai toimintaperiaatteita tai syyllistyy erityisen väkivaltaiseen tai törkeään toimintaan.

4 § Rankaisuvaltaa käyttävät elimet ovat näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa sekä näissä säännöissä viitattujen sääntöjen, määräysten ja päätösten rikkomisessa Jääkiekon Liiga-sarjan tai sen seurojen muun kansallisen toiminnan osalta Liigahallitus, Liigan toimitusjohtaja ja kurinpitodelegaatio sen mukaisesti miten Liigahallitus on päättänyt kurinpitotoiminnan järjestää.

5 § Kurinpitodelegaatio käyttää päätösvaltaa Liigan tai sen seurojen järjestämissä kilpailuissa ja otteluissa yksin, kun tutkittavana olevasta tilanteesta määrätään huomautus, varoitus taikka peli- tai toimitsijakieltoa enintään 60 ottelua tai 9 kuukautta. Tätä pidempi peli- tai toimitsijakielto tulee hyväksyä lisäksi Liigahallituksen toimesta.

6 § Liigahallituksella ja Liigan toimitusjohtajalla on oikeus asettaa käsiteltäväksi kurinpitokäsittelyssä tai ottaa itse käsiteltäväkseen mikä tahansa asia, jossa on mahdollista määrätä 3 §:n perusteella rangaistus.

7 § Liiga-seuralla on oikeus tehdä käsittelypyyntö Liigan hallitukselle, jos seura katsoo, että siihen on kohdistettu 3 §:n f-kohdan mukaista toimintaa tai että seuran pelaaja, toimihenkilö tai muun virallisen aseman omaavaan henkilö on ollut 3 §:n 2 momentin mukaisen teon kohteena. Käsittelypyynnön jälkeen Liigan hallitus päättää asettaako sen tapauksen edelleen kurinpitodelegaation käsittelyyn. Liiga-seuran tulee tehdä kirjallinen käsittelypyyntö ja toimittaa se 72 tunnin kuluessa tapahtumasta Liigan toimitusjohtajalle ja samassa ajassa tulee maksaa käsittelymaksu 5.000,00 euroa Liigan tilille. Mikäli käsittelypyyntö johtaa rangaistuksen määräämiseen palautetaan käsittelymaksu seuralle.

8 § Kansainvälisissä otteluissa rankaisuvaltaa käyttää Liiga-seurojen osalta Liiga, ellei kyseessä ole Kansainvälisen Jääkiekkoliiton IIHF:n tai Suomen Jääkiekkoliiton järjestämä ottelu, joissa kurinpitovalta on IIHF:llä tai Suomen jääkiekkoliitolla, jotka voivat siirtää kurinpitovaltansa halutessaan Liigalle.

Champions Hockey Leaguen otteluissa on kurinpito-organisaatio, jonka määräämät rangaistukset eivät koske Liiga-otteluita jollei toisin määrätä.

9 § Liiga ja Suomen jääkiekkoliitto sopivat keskenään epäillyn dopingrikkomuksen johdosta rangaistusharkinnan päätösprosessista.

3 – Rangaistukset

10 § Kurinpitokäsittelyssä voidaan määrätä:

a) Huomautus.
b) Varoitus.
c) Sopimussakko tai uhkasakko.
d) Peli- tai toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, määräajaksi tai toistaiseksi.
e) Urheilun toimintakielto joko määräaikaisena tai elinikäisenä.
f) Ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen.
g) Joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa.
h) Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisia dopingrangaistuksia

Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

11 § Mikäli pelaajan, toimihenkilön, erotuomarin tai toimitsijan epäillään esitutkinnassa tai muussa vastaavassa viranomaismenettelyssä taikka urheilun kurinpitomenettelyssä syyllistyneen rikokseen tai rikkomukseen voidaan hänet asettaa väliaikaiseen peli-, toimitsija- ja/tai toimintakieltoon, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

12 § Sopimussakko tai maksettavaksi määrätty uhkasakko on maksettava kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.

13 § Ottelumääräinen, määräaikainen ja toistaiseksi määrätty peli-, toimitsija- tai toimintakielto on voimassa kaikissa Liigan ja Suomen jääkiekkoliiton otteluissa.

14 § Peli-, toimitsija- ja toimintakiellot kärsitään vastaavissa otteluissa kun ne on hankittu, ellei rangaistusta annettaessa toisin määrätä. Peli-, toimitsija- ja toimintakiellossa oleva joukkueen pelaaja tai toimihenkilö ei virallisen ottelun aikana saa oleskella joukkueille, lehdistölle tai ottelun virkailijoille varatuissa tiloissa, joissa liikkumiseen tai oleskeluun tarvitaan erityinen lupa. Virallinen ottelu tässä tapauksessa katsotaan alkavaksi 2 tuntia ennen otteluajan alkamista ja päättyväksi 30 min otteluajan päättymisen jälkeen. Toiminta- tai toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa myöskään pitää yhteyttä joukkueensa pelaajiin taikka toimihenkilöihin. Seura on vastuussa kiellon noudattamisesta.

15 § Jos jokin muu kansallinen tai kansainvälinen urheiluorganisaatio on rangaissut henkilöä vähintään yhden (1) kuukauden kilpailu- tai toimitsijakiellolla tai vähintään kuuden (6) ottelun pelikiellolla, voidaan hänen pelilupansa estää Liigassa enintään ko. rangaistuksen ajaksi.

Jos pelaajalle tai toimihenkilölle on määrätty peli- tai toimintakielto Suomen Jääkiekkoliiton alaisessa sarjassa, on henkilö peli- tai toimintakiellossa myös Liigassa kunnes kurinpitoseuraamus on kärsitty.

4 – Jääkiekon virallisten, IIHF:n määrittämien sääntöjen ja rangaistusten soveltaminen Liigassa

16 § Kaikista 10 minuutin rangaistuksista pidetään yllä ns. kymppilistaa. Kolme 10 minuutin rangaistusta johtaa automaattisesti yhden (1) ottelun pelikieltoon. Jokaisesta seuraavasta kolmesta 10 minuutin rangaistuksesta automaattisen pelikiellon määrä kaksinkertaistuu. Runkosarjan kymppilista ei ole voimassa runkosarjan päättymisen jälkeisissä karsinta- tai playoffs-otteluissa. Runkosarjan otteluiden perusteella määrätyt pelikiellot kuitenkin kärsitään tarvittaessa myös karsinta- tai playoffs-otteluissa.

17 § Pelirangaistus (PR) ja ottelurangaistus (OR) aiheuttavat pelaajalle ja toimihenkilölle yhden 10 minuutin merkinnän kymppilistaan. Mikäli kurinpitomenettelyssä määrätään pelikieltoa ja samasta tilanteesta tulisi tehdä merkintä Kymppilistaan, ei tapauksesta tule merkintää kymppilistaan.

18 § Kaudella 2021-2022 Liiga-otteluissa erotuomarit tuomitsevat jäällä sääntörikkomuksissa rangaistukseksi 2 minuutin rangaistuksen, 10 minuutin käytösrangaistus (10min), (2 min), 2+2 minuutin rangaistuksen (2+2 min) tai 5 minuutin rangaistuksen ja pelirangaistuksen (5 + PR) taikka näiden yhdistelmiä. Erotuomaria kohtaan tehdyistä sääntörikkomuksista (Sääntö 40) erotuomaristo tuomitsee jäällä vain pelirangaistuksen (PR) 20min.

19 § Kurinpitokäsittelyyn voidaan saattaa mikä tahansa ennen ottelua, ottelun aikana tai ottelun jälkeen sattunut tilanne, johon on osallisena pelaaja tai joukkueen toimihenkilö, riippumatta siitä, onko erotuomari tuominnut tästä rangaistusta.

20 § Ottelussa pelanneilla joukkueilla on mahdollisuus saattaa kurinpitokäsittelyyn mikä tahansa ottelussa sattunut tilanne, mistä kuuluisi joukkueen näkemyksen mukaan määrätä ottelurangaistus, riippumatta siitä, onko erotuomari tuominnut tilanteesta rangaistusta.

Jos joukkue haluaa käyttää oikeuttaan saattaa tilanne kurinpitokäsittelyyn, sen tulee toimittaa Liigan toimistoon ottelua seuraavana päivänä klo 12.00 mennessä sähköpostitse kirjallinen käsittelypyyntö. Käsittelypyynnön allekirjoittaa pyynnön tekevän joukkueen Liigan Johtoryhmän jäsen. Käsittelypyynnössä tulee olla kirjattuna selostus tilanteesta; sääntö, jota joukkue katsoo rikotun; tieto mahdollisesta rikkeen aiheuttamasta seurauksesta (loukkaantuminen); muut seikat, johon asiassa vedotaan sekä liitteenä video- ja muu materiaali, johon asiassa vedotaan.

Mikäli käsittelypyyntö ei johda rangaistukseen, tulee käsittelypyynnön tehneen joukkueen maksaa Liigalle käsittelymaksuna 5.000,00 €

5 – Päävideotuomarin toiminta sekä oikeus kurinpitokäsittelyyn aloittamiseen

21 § Liigan jokaista ottelua tarkkailee tilannehuoneessa oleva Liigan nimeämä päävideotuomari. Päävideotuomari tarkastaa videotallenteelta kaikki tilanteet:

a. joista erotuomaristo on tuominnut ison rangaistuksen;

b. joista on tuomittu rangaistus säännön 48 perusteella;

c. jotka päävideotuomari on ottelua tarkkaillessaan havainnut ja arvioi mahdollisesti edellyttävän isoa rangaistusta.

22 § Päävideotuomarin tulee saattaa tilanne kurinpitokäsittelyyn, jos 21 §:n mukaisesta tilanteesta tulisi päävideotuomarin mielestä määrätä pelikieltoa tai tilanteen käsitteleminen on muusta syystä tarkoituksenmukaista kurinpitokäsittelyssä.

23 § Päävideotuomarin päätös asettaa tilanne kurinpitokäsittelyyn tulee tehdä pelipäivää seuraavana päivänä klo 10.00 mennessä ja siitä on ilmoitettava samassa ajassa ottelussa pelanneille joukkueille. Ilmoitus tehdään tekstiviestillä ottelussa pelanneiden joukkueiden päävalmentajille, toimitusjohtajille, urheilutoimenjohtajalle ja joukkueenjohtajille.

24 § Ottelussa pelanneilla joukkueilla on oikeus saattaa tilanne kurinpitokäsittelyyn 20 §:n mukaisesti, jollei tilanne ole muuten päätynyt kurinpitokäsittelyyn.

25 § Liigan toimitusjohtajalla on 48 tunnin kuluttua ottelun alkamisesta lukien oikeus asettaa mikä tahansa ennen ottelua, ottelussa taikka ottelun jälkeen tapahtunut tilanne kurinpitokäsittelyyn mikäli päävideotuomari ei ole asettanut tilannetta kurinpitokäsittelyyn eikä tilanne ole myöskään kummankaan joukkueen pyynnöstä ole kurinpitokäsittelyyn edennyt. Liigan toimitusjohtajan tulee ilmoittaa kyseisessä otteluissa pelanneille seuroille päätöksestään sähköpostilla 48 tunnin määräajassa ottelun alkamisesta lukien.

26 § Päävideotuomari ei osallistu kurinpitokäsittelyyn. Kurinpitodelegaatiolla on oma harkintavaltansa tilanteissa, eivätkä ne ole sidottuja päävideotuomarin näkemyksiin.

6 – Kurinpitokäsittely

27 § Kurinpitokäsittely tulee vireille kun määrätty tilanne tai tapahtuma saatetaan käsiteltäväksi 28 §:n mukaisesti. Vireille tulemisesta kurinpitodelegaation puheenjohtaja tiedottaa asianosaisia sähköpostitse.

28 § Oikeus saattaa tietty ottelutilanne tai muu tilanne Liigan kurinpitodelegaation käsittelyyn on:

a) päävideotuomarilla 21-23 §:ien mukaisesti;
b) Liigan toimitusjohtajalla epäillyissä 3 §:n rikkomustilanteissa sekä 6 §:n, 15 §:n ja 25 §:n tilanteissa;
c) ottelussa pelanneilla joukkueilla 20 §:n mukaisesti;
d) Liigan hallituksella 6-7 §:ien mukaisesti.

Lisäksi kurinpitokäsittelyyn tulee automaattisesti, ilman eri päätöstä teot, josta:

e) ottelun erotuomari on tuominnut sääntöjen 23.8 I-IV; 39.5. IX; 40.1.; 40.7. tai 75.5. II-VII perusteella rangaistuksen;
f) jotka eivät näy ottelun videotallenteilta ja josta erotuomari tuomitsee ison rangaistuksen (PR tai 5 + PR).

Edellä mainituissa kohdissa e- ja f -kohdissa erotuomarin tulee lähettää tuomariraportti Liigan kilpailutoimenjohtajalle, joka toimittaa raportin edelleen kurinpitodelegaation puheenjohtajalle kurinpitokäsittelyn aloittamiseksi.

29 § Asianosaisia kurinpitokäsittelyssä ovat epäillyn rikkeen tekijä ja hänen seuransa sekä kyseisessä ottelussa pelanneen vastustajajoukkueen pelaaja tai toimihenkilö, johon rike on kohdistunut sekä tämän henkilön edustama seura.

30 § Ennen kuin kurinpitodelegaatio ratkaisee tutkittavana olevan tilanteen, on epäillyn rikkeen tehneelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi joko suullisesti tai kirjallisesti. Kuulemisessa on oikeus käyttää avustajaa. Kurinpitodelegaatio voi harkintansa mukaan luopua epäillyn kuulemisesta, jos tilanne selviää videotallenteelta, eikä rangaistukseksi määrätä yli yhden ottelun pelikieltoa.

Erotuomarin koskemattomuuden loukkaustapauksissa kurinpitokäsittelyssä tulee kuulla Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL Ry:n puheenjohtajaa.

31 § Asianosaisen tulee antaa selvityksensä tilanteesta kuulemispyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä. Selvityksen antamatta jättäminen ei estä tilanteen ratkaisemista.

32 § Kurinpitodelegaatio voi kuulla myös muuta tahoa tai hankkia muuta selvitystä tilanteesta harkintansa mukaan. Pelaajan tai toimihenkilön loukkaantumistilanteessa loukkaantuneen pelaajan seura on velvollinen toimittamaan Kurinpitodelegaation pyytämät tiedot loukkaantumisesta viipymättä.

33 § Asianosaisilla on aina oikeus antaa kirjallinen lausuma kurinpitokäsittelyssä olevasta tilanteesta. Lausuma tulee toimittaa sähköpostina kurinpitodelegaation puheenjohtajalle samassa määräajassa, jossa 31-32 §:n mukaisesti epäillyn rikkeen tehneeltä on pyydetty lausumaa.

34 § Kurinpitokäsittelyn aikana asianosainen on oikeutettu edustamaan joukkuettaan, ellei toisin määrätä. Kurinpitodelegaatio voi määrätä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen peli- tai toimitsijakieltoon tilanteen käsittelyn ajaksi.

35 § Kurinpitokäsittelyssä kurinpitodelegaatio harkitsee asian käsittelyssä saadun aineiston perusteella, määrätäänkö tilanteesta 10 §:n mukainen seuraamus. Ottelussa tapahtuneista sääntörikkeistä kurinpitodelegaatio harkitsee asian käsittelyssä saadun aineiston perusteella, määrätäänkö tilanteesta pelikieltoa tai toimintakieltoa ja jos määrätään, niin monenko ottelun pelikieltoon tai toimintakieltoon rikkeen tekijä määrätään.

Tuomaristoon kohdistuneiden rikkeiden osalta tuomariraporttiin kirjattua tapahtuman kuvausta tilanteesta pidetään luotettavana selvityksenä tapahtuneesta, paitsi jos videoselvityksen perusteella voidaan varmuudella todeta, ettei erotuomariraportti ole luotettava.

36 § Jos kurinpitodelegaation jäsenet eivät ole yksimielisiä ratkaisusta, delegaatiossa on suoritettava äänestys. Kurinpitodelegaation päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, joka on kurinpitotoimen kohteena olevan kannalta lievin.

37 § Kurinpitokäsittelyn rangaistusharkinnassa tulee rangaistusta mitattaessa huomioida ankaroittamisperusteena pelaajan tai toimihenkilön kurinpitohistoria vastaavankaltaisista teoista Liigassa kuluvalta ja kolmelta edelliseltä pelikaudelta mikäli käsiteltävänä olevan teon katsotaan edellyttävän pidempää kuin yhden ottelun pelikieltoa. Jos käsiteltävänä oleva teon katsotaan olevan yhden ottelun pelikiellon arvoinen, ei mahdollista kurinpitohistoriaa oteta huomioon.

Rikkeiden vastaavankaltaisuutta arvioitaessa teot jaetaan neljään ryhmään: I. säännöt 39 - 40 (tuomaristoon kohdistuneet loukkaukset; II. sääntö 46 (tappelu); III. sääntö 75 (epäurheilijamainen käytös) ja IV. vastustajaan kohdistuneet sääntörikkeet (säännöt 41-45, 47-62).

Rangaistuksen korottaminen lasketaan matemaattisella kaavalla, jossa vaikuttavina suureina ovat käsiteltävänä olevasta teosta määrättävä rangaistus ja aiempien, rangaistukseen johtaneiden kurinpitokäsittelyiden määrät ja näissä kurinpitokäsittelyissä määrättyjen pelikieltojen yhteenlasketut kestot ilman kurinpitohistoriakorotuksia sekä pelikausikohtainen kerroin. Kuluvan pelikauden osalta kerroin 30 %, edellisen kauden osalta 25 %, toissa kauden osalta 20 % ja viimeisen huomioitavan kauden 15 %.

38 § Kurinpitodelegaation puheenjohtajan tulee ilmoittaa kurinpitokäsittelyn lopputulos välittömästi päätöksenteon jälkeen molempien seurojen toimitusjohtajille, päävalmentajille, joukkueenjohtajille, mahdollisille urheilutoimenjohtajille ja Liigan kilpailutoimenjohtajalle tekstiviestinä kännykkään. Vastuu siitä, että kurinpitodelegaatiolla on aina oikea tieto seuran toimihenkilöiden kännykkänumerosta, on kunkin seuran toimitusjohtajalla.

39 § Kurinpitodelegaation puheenjohtaja laatii kirjallisen päätöksen kurinpitokäsittelyssä käsitellystä asiasta. Välittömästi kirjallisen päätöksen valmistuttua kurinpitodelegaatio toimittaa allekirjoitetun päätöksen sähköpostitse molempien seurojen toimitusjohtajille sekä Liigan kilpailutoimenjohtajalle. Kirjalliseen kurinpitopäätökseen tulee liittää valitusosoitus.

40 § Kurinpitodelegaation tulee toimittaa kurinpitoasiaa koskevat lausumapyynnöt ja muut mahdolliset ilmoitukset ja kurinpitopäätökset niiden seurojen urheilutoimenjohtajille ja toimitusjohtajille, joiden pelaajat tai toimihenkilöt ovat asianosaisina kurinpitokäsittelyssä. Seuran toimitusjohtajan ja urheilutoimenjohtajan vastuulla toimittaa kurinpitodelegaatiolta tulleet lausumapyynnöt, ilmoitukset ja päätökset välittömästi tiedoksi pelaajalleen tai toimihenkilölleen, joka on kurinpitokäsittelyn kohteena.

41 § Ennen kurinpitokäsittelyn vireille tulemista, kurinpitokäsittelyn aikana ja ennen lopullista päätöksentekoa kurinpitodelegaatioon ei saa kukaan seuran edustajista olla yhteydessä muutoin kuin 30-33 §:issä tarkoitetusti. Kuulemiseen liittyvät yhteydenotot ja lausumat tulee tehdä kurinpitodelegaatiolle sähköpostitse, jollei lausumapyynnössä muuta yhteydenpitoa esitetä. Seurojen edustajilla tarkoitetaan puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa, urheilutoimenjohtajaa, joukkueenjohtajaa, valmentajia ja muita seuran toimihenkilöitä. Säännön rikkomisesta voidaan määrätä sopimussakkorangaistus kurinpitodelegaation reklamoitua asiasta.

42 § Mitä tässä luvussa on lausuttu kurinpitodelegaatiosta, sovelletaan soveltuvin Liigan toimitusjohtajaan ja Liigahallitukseen, kun kurinpitokäsittelyssä oleva tilanne on niiden ratkaistavana.

43 § Kurinpitodelegaatio vahvistaa itselleen työjärjestyksen, jossa ovat tarvittavat tarkemmat määräykset asiain käsittelystä delegaatiossa sekä ratkaisujen julkaisemisesta.

7 – Muutoksen hakeminen kurinpitopäätökseen

44 § Liigan toimitusjohtajan tekemään kurinpitopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla kurinpitodelegaatiolle.

45 § Kurinpitodelegaation päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen mukaisella tavalla.

46 § Kurinpitorangaistus pysyy voimassa, vaikka siihen haettaisiin muutosta valittamalla. Valituksen käsittelevä taho voi määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi ennen valituksen ratkaisemista.

47 § Valitusoikeus kurinpitopäätöksestä on asianosaisilla.

48 § 44 §:ssä tarkoitettu valitus on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla Liigan toimistoon viikon kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta.

49 § Mikäli valittaja on ollut pätevästä syystä estynyt tekemästä valitusta viikon kuluessa, voi Liigan toimitusjohtaja anomuksesta, joka on tehtävä viipymättä esteen lakattua, harkintansa mukaan myöntää valittajalle uuden enintään viikon pituisen määräajan.

50 § Liigahallitus voi erityisen painavasta syystä ja määräajoista riippumatta poistaa rankaisuvaltaa käyttäneen elimen päätöksen tapahtuneen menettelyvirheen tai säännösten väärän soveltamisen takia sekä tarvittaessa palauttaa tilanteen uudelleen käsiteltäväksi.

8 – Muut määräykset

51 § Rangaistusluettelo: Liigan on pidettävä luetteloa rangaistuksista ja valituksista sekä niiden mahdollisesti aiheuttamista muista toimenpiteistä.

52 § Rangaistuksen raukeaminen: Liigahallitus voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

53 § Väärien tietojen antaminen: Mikäli kurinpitokäsittelyssä joukkueen ilmoittama loukkaantumistilanne ei vastaa loukkaantumisen todellista tilaa tai pelaaja pelaa ilmoitettuna pelikyvyttömyysaikana, seuraa rangaistaan 10.000,00 euron sakolla.

54 § Uusintaottelun talousmääräykset: Mikäli ottelu määrätään pelattavaksi uudestaan, päättää Liigahallitus siihen liittyvistä talousmääräyksistä.